Vad är en VPN No Log-policy?

Senast uppdaterad: 17/07/2024

När du letar igenom funktionerna i ett VPN (virtuellt privat nätverk) hittar du ofta det som kallas för ”no log-policy”, det vill säga riktlinjer för att ingen information loggförs. När du ser den här återkommande funktionen som många VPN påstår sig ha, undrar du kanske vad det är och varför det är så viktigt? Om du prioriterar integritet på nätet behöver du en testad och kvalitetssäkrad VPN-tjänst som erbjuder den aktuella policyn. I den här artikeln förklarar vi vad en no log-policy är och vad du bör titta efter.

Vad betyder VPN no log-policy?

Många använder VPN för att dölja sin enhets IP-adress, omdirigera adressen via en annan server var som helst i världen och surfa säkert på internet. En VPN-klient kan också hjälpa dig att komma åt geografiskt blockerat innehåll på internet. En viktig anledning till att människor använder VPN är för att kunna surfa på internet utan att lämna ett digitala fotavtryck efter sig.

Det är här en no log-policy kommer in i bilden. VPN-loggar är de data som leverantörerna av VPN-tjänster har eller lagrar när du använder deras tjänst. Sådana register kan innehålla information om när och var du gör saker på internet och vad din aktivitet på nätet går ut på. Eftersom en VPN-leverantör skyddar dina data från internetleverantören genom att dölja din enhets riktiga IP-adress och ersätta den med en annan, har de säkert tillgång till dina dataloggar, eller hur? Fel!

En no log-policy innebär att VPN-leverantören inte registrerar några av dina uppgifter eller aktiviteter medan du är ansluten till någon av företagets servrar. Det är den här extra integriteten som människor vill ha när de använder en VPN-tjänst.

De typer av loggar som VPN:er har

Många VPN-leverantörer tillkännager vanligtvis att de inte ägnar sig åt att logga information om användarna. Det är dock en vag beskrivning eftersom det finns olika typer av användarloggar som en VPN-leverantör kan spara. I realiteten lagrar många VPN-aktörer en eller flera av loggarna som vi tar upp här nedanför, även när de säger att de har och följer riktlinjer om att inte logga någon information. Det är viktigt att känna till loggarna, och vad som skiljer dem åt, för att förstå hur VPN-leverantörernas normer gällande noll loggningspolicyn kan påverka din data och information.

VPN-loggar kan i stort sett delas in i två kategorier:

1. Anslutningsloggar

Anslutningsloggar hänvisar till de tekniska detaljerna för din VPN-anslutning. De här detaljerna kan innefatta vilken server du är ansluten till, bandbreddsanvändning, den IP-adress som VPN-tjänsten byter till samt din användningsfrekvens. De kan samla in informationen på allmän eller individuell basis. Det kan vara farligt om informationen samlas in individuellt eftersom den då kan kopplas till personligt identifierbar information (PII).

2. Användarloggar

Det här är den värsta typen av loggar eftersom de innehåller din personligt identifierbara information. Den inkluderar:

 • IP-adress-loggar: När VPN-tjänsten byter ut din enhets IP-adress med en adress från en av leverantörens servrar har företaget även tillgång till din ordinarie IP-adress. Då är det inte bra om din IP-adress lagras eftersom IP-loggar är enkla att spåra till en specifik användare eller åtminstone ett bestämt område. En IP-adress länkad till en tidsstämpel kan också koppla internetaktivitet till en specifik användare.
 • Trafikloggar: Sedan finns det trafikloggar som har alla historik över din internettrafik, till exempel din surf- och nedladdningshistorik, online-köp och programanvändning.

Av de här två varianterna av loggar är ett VPN som bara sparar anslutningsloggar absolut bättre. De bästa VPN:erna är emellertid de som inte sparar någon information alls. Den här slutsatsen baseras på att all lagrad data så småningom kan komma ut, säljas eller stjälas för kriminell verksamhet.

Du bör kunna ta reda på omfattningen av din VPN-leverantörs no log-policy genom att läsa deras integritetspolicy och användarvillkor. Vissa VPN-tjänster sparar loggar i 24 timmar innan de raderas, medan andra sparar dem längre eller till och med på obestämd tid.

Varför har VPN:er användarloggar överhuvudtaget?

Några av de olika anledningarna till att VPN-tjänster sparar loggar inkluderar:

 • Datalagar: Om ett VPN finns i ett land med lagar om obligatorisk lagring av data måste VPN-leverantören följa de aktuella lagarna.
 • För att sälja dina uppgifter vidare: Det här gäller särskilt för gratis VPN-tjänster. En gratis VPN-tjänst innebär att tjänsteleverantören inte tjänar pengar direkt på dig. Ett billigt sätt att tjäna pengar på då, är att sälja dina uppgifter vidare till tredje parter.
 • Bandbreddstak: Vissa VPN-tjänster har ett bandbreddstak. Det innebär att de måste ha användarloggar för att säkerställa att användare inte överskrider sina tilldelade bandbreddstak. Återigen är det här vanligare bland gratis VPN-tjänster. VPN-tjänster som du betalar för sparar också loggar om de har bandbreddsbegränsningar under en gratis provperiod.
 • VPN:er loggar också information för att säkerställa att användarna håller sig till det maximala antalet anslutna enheter i respektive abonnemang. De vill kanske också ha data på hur många användare som är anslutna till en bestämd server, och då loggas även den informationen.

Hur ett VPN:s land påverkar dess loggningspolicy

Varje VPN-leverantör är föremål för de datalagringslagar som gäller i det land företaget har sitt huvudkontor. Alla internationella datalagringsallianser som länder har undertecknat gäller också för VPN-tjänster. De främsta av de här allianserna är ”Five-Eyes”, ”Nine-Eyes” och ”14-Eyes” som gör det möjligt för myndigheter att samla in och dela dataövervakning om respektive lands invånare med varandra.

5-Eyes-länderna inkluderar Australien, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien och USA. Nine-Eyes-länderna omfattar 5-Eyes-länderna plus Danmark, Frankrike, Nederländerna och Norge. Slutligen är det 14-Eyes-länderna som inkluderar 9-Eyes-länderna plus Tyskland, Belgien, Italien, Sverige och Spanien. Den mest beryktade alliansen är 5-Eyes-länderna.

Det är ett bra råd att undvika VPN-tjänster som är baserade i de här länderna. Du kan vara säker på att de loggar en eller annan form av din data, och att deras erkända no-log-policy kanske inte inte är ett tillräckligt skydd om myndigheterna skulle begära att få tillgång till loggarna med användarnas information.

Å andra sidan inkluderar länder med datavänliga lagar Schweiz, Moldavien, Panama, Rumänien och Brittiska Jungfruöarna.

Sammanfattning

Om du motsätter dig datalagring bör du vara noga med att välja ett VPN som inte bara lovar en strikt no log-policy utan också har levererat en sådan i flera år. Det är också viktigt att du sätter dig in i vilka typer av loggar det finns och hur leverantörerna använder dem. Nyckeln till vilken typ av logg som är viktigast att undvika ligger i kunskapen om vilka loggar som finns, varför leverantörerna har dem och vad de använder dem till.

Den här artikeln är en användbar guide som hjälper dig att förstå vad en VPN-loggningspolicy betyder för dig, och den hjälper dig även att välja en VPN-tjänst med den säkraste loggningspolicyn när du bestämmer dig för vilken tjänst du ska prenumerera på.

Om reklam på webbplatsen

Innehållsförteckningexpand_more

  Bästa VPN-tjänster

  Bästa VPN-tjänsten

  Prova ExpressVPN

  Vår testtvåa

  Prova NordVPN
  Om reklam på webbplatseninfo