Vad är en kill switch?

Senast uppdaterad: 10/05/2023

VPN Kill switch

En Kill Switch är ett generiskt namn som ges till all form av teknik som gör att ett system slutar fungera vid en nödsituation, särskilt som en säkerhetsåtgärd. Du kan hitta kill switch:ar i många typer av enheter. Den här artikeln tar dock främst upp kill switch på internet och särskilt som en funktion i VPN-tjänster.

VPN kill switch är integrerade i den ursprungliga applikationen och förhindrar oavsiktlig exponering av en internetanvändares data, plats eller IP-adress i händelse av att VPN-tjänsten tillfälligt tappar anslutningen till fjärrservern. Det räcker att VPN-tjänsten är inaktiv en enda sekund för att din IP-adress ska exponeras mot andra internetanvändare. Något du definitivt vill undvika.

Hur fungerar en kill switch?

Du kan jämföra programvaran till en kill switch med en vakthund. Om allt flyter på och ingenting är konstigt ligger den till synes och sover, men så snart anslutningen bryts eller det sker oregelbundna anslutningsaktiviteter vaknar den till liv. Det kan finnas många anledningar till att en VPN-applikation bryts och vi ska titta närmare på det i nästa avsnitt.

När VPN-tjänsten störs på en enhet som är ansluten till internet faller din lånade osynlighetsmantel av. Maskinen återgår då till sin faktiska identitet och visar både IP-adress och plats. Det är lätt att föreställa sig vilka oanade konsekvenser som kan uppstå om du får din identitet blottlagd på det här sättet. Lyckligtvis har de flesta VPN-tjänster en inbyggd kill switch. Kill switchen bryter automatiska internetuppkopplingen och hindrar därmed att din enhets ordinarie IP-adress blir synlig.

Här nedanför hittar du en översikt för hur en kill switch fungerar:

 • Användaren surfar på nätet via en aktiv VPN-anslutning.
 • Datapaket och personlig information krypteras och anonymiseras.
 • Vid en störning förlorar VPN sin anslutning till fjärrservern.
 • Kill switchen träder i kraft och bryter omedelbart enhetens anslutning till internet.
 • Användaren meddelande om eller upptäcker själv förlusten av internetanslutningen.
 • Användaren åtgärdar den ursprungliga orsaken till den förlorade VPN-anslutningen.
 • Anslut därefter VPN till den tidigare eller en annan tillgänglig server innan du ansluter till nätet igen.

Är det nödvändigt att ha en kill switch?

Det är inte alla kommersiella VPN-tjänster som har en kill switch-funktion, men alla tillförlitliga VPN-tjänsteleverantörer inkluderar dock kill switch-funktionen i sina applikationer. Kill switch-funktionen är en av de viktigaste faktorerna som gör att en VPN-leverantör uppfattas som seriös.

För att svara på frågan om en VPN kill Switch är nödvändig, så är svaret att de är tänkta som ett idiotsäkert botemedel mot konsekvenserna som sannolikt kommer när till följd av VPN-tjänsten plötsligt kopplas från fjärrservern. VPN-appen är praktiskt taget värdelös utan anslutningen till fjärrservern. Att förlora anslutningen till VPN-servern är alltså samma sak som att inte ha ett VPN-program installerad alls. En kill switch är därför lika viktigt som VPN-klienten och upprätthåller en synergi med samma huvudfunktion, det vill säga hålla användaren anonym på nätet.

Här är några scenarier som kan leda till en möjlig störning i VPN-anslutningen:

Gammal mjukvara: Säkerhets- och programvaruuppdateringar för VPN-appen eller enhetens drivrutiner som inte har installerats, kan då och då orsaka avbrott i VPN-anslutningen.

Svag signalstyrka eller belastning på nätverkstrafiken: Internetaktiverade enheter pingar sina nätverksmotsvarigheter upprepade gånger för att säkerställa konsekventa datapaketsöverföringar. När kommunikationen inte går igenom, eller saknar aktiv återkoppling, går resurser som är beroende av nätverksanslutningen off-line och tappar datapaketen.

Svaga eller instabila Wi-Fi-signaler eller en snabb men överbelastad internetanslutning, kan leda till att installerade VPN-enheter kopplas bort från fjärrservern. Det fantastiska med sådana frånkopplingar är att användare av VPN-tjänster, utan kill switch, sannolikt förblir omedvetna om avbrottet eftersom sådana anslutningar vanligtvis återställs automatiskt. Användare av VPN utan kill switch-funktion riskerar därför att så sin identitet avslöjad utan att ens veta om det.

Lokala säkerhetskonflikter: Program som säkerställer lokal säkerhet på enheter, till exempel brandväggar, antivirusprogram och antispionprogram, kan misstänka VPN-applikationen som skadlig programvara.

De här säkerhetsprogrammen kan automatiskt inaktivera VPN-tjänsten om standardbehörigheter för det har beviljats. En sådan konflikt kan lösas genom att inkludera den installerade VPN-tjänsten på listan över applikationer som betraktas som säkra av de lokala säkerhetsprogrammen.

VPN-servern ligger nere: De tidigare nämnda orsakerna till VPN-störningar kommer alla från användarens sida; serverstopp å andra sidan är ett tydligt tecken på dålig service från VPN-leverantörens sida.

Testa aktiviteten och effektiviteten på en VPN kill switch

För att testa om kill switch-funktionen i ditt virtuella privata nätverk är aktiv, följder du de här stegen:

 1. Öppna VPN-applikationen på din enhet.
 2. Anslut VPN-applikationen till en av dess fjärrservrar.
 3. Anslut till internet och besök en hemsida via en anonym anslutning.
 4. Koppla från VPN-servern manuellt.
 5. Om enhetens internetanslutning plötsligt bryts, aktiveras kill switch-funktionen.
 6. Om internetanslutningen däremot förblir aktiv, måste du kontrollera VPN-inställningarna för att se om kill switch-funktionen är aktiverad.

Sammanfattning

För att säkerställa att din identitet, det vill säga din enhets IP-adress, blir avslöjad på nätet, rekommenderar vi har du väljer en VPN-tjänst som har en kill switch-funktion. Säkerhetsfunktionen är ett tecken på att leverantören är tillförlitlig och tar sina användares säkerhet på allvar.

Om du i dagsläget prenumererar på en VPN-tjänst som inte har en kill switch-funktion behöver du inte avsluta ditt abonnemang bara av den anledningen. Det finns flera fristående kill switch-appar på marknaden och de fungerar bra i kombination med VPN-tjänster som saknar funktionen. Tycker du däremot att det är krångligt att hantera två tjänster för att vara säker på nätet, är det inget som hindrar att du byter VPN-leverantör.

Om reklam på webbplatsen

Innehållsförteckningexpand_more

  Bästa VPN-tjänster

  Bästa VPN-tjänsten

  Prova ExpressVPN

  Vår testtvåa

  Prova NordVPN
  Om reklam på webbplatseninfo