Vad är en Kill Switch?

Senast uppdaterad: 14/06/2022

VPN Kill switch

En Kill Switch är ett generiskt namn som ges till all form av teknik som gör att ett system slutar fungera vid en nödsituation, särskilt som en säkerhetsåtgärd. Du kan hitta Kill Switches i många typer av enheter. Den här artikeln diskuterar dock främst Kill Switch på internet, särskilt som en funktion i VPN-tjänster.

VPN Kill Switches är integrerade i den ursprungliga applikationen och förhindrar oavsiktlig exponering av en internetanvändares data – plats eller IP-adress – i händelse av att VPN:et tillfälligt kopplas bort från fjärrservern. En enda sekund av VPN-inaktivitet räcker för att ditt anonymitetsskydd ska vara förlorat.

Hur fungerar en Kill Switch?

Du kan jämföra programvaran bakom en Kill Switch med en vakthund. Om inget är alarmerande eller konstigt ligger den till synes och ”sover”, men så snart anslutningen bryts eller det sker oregelbundna anslutningsaktiviteter vaknar den till liv. En VPN-applikation kan avbrytas av många olika anledningar, vilket vi går igenom i nästa avsnitt.

När VPN-tjänsten störs på en enhet som är ansluten till internet faller din lånade ”osynlighetsmantel” av. Maskinen återgår då till sin faktiska identitet och visar både IP-adress och plats. Men med en VPN-app som levereras med en Kill Switch stryps datorns, routerns eller mobiltelefonens anslutning till internet automatiskt vid ett liknande VPN-bortkopplingsscenario.

Nedan följer en steg-för-steg-sammanfattning av hur en Kill Switch fungerar:

 • Användaren surfar på nätet via en aktiv VPN-anslutning.
 • Datapaket och personlig information krypteras och anonymiseras.
 • Vid en störning förloras VPN:ets anslutning till fjärrservern.
 • Kill Switchen träder i kraft och avslutar omedelbart enhetens anslutning till internet.
 • Användaren meddelas om eller observerar förlusten av internetanslutningen.
 • Användaren åtgärdar den ursprungliga orsaken till VPN-anslutningsförlusten.
 • Användaren ansluter sedan VPN:et till den tidigare eller en annan tillgänglig server innan den initierar internetanslutningen igen.

Är en Kill Switch nödvändig?

Kill Switch-funktionen levereras inte med alla VPN-tjänster som är tillgängliga för kommersiellt bruk. Alla tillförlitliga VPN-tjänsteleverantörer inkluderar dock Kill Switch-funktionen i sina applikationer; det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna som gör att en VPN-tjänst får ett positiv omdöme.

För att svara på frågan om behovet av en VPN Kill Switch behövs de som ett idiotsäkert botemedel mot följderna av att ett VPN plötsligt kopplas från sin fjärrserver. VPN-appen är praktiskt taget värdelös utan anslutningen till fjärrservern. Att förlora anslutningen till VPN-servern har alltså samma innebörd som att inte ha en VPN-applikation installerad alls. En Kill Switch är därför nödvändig av samma skäl som VPN:et i sig är det.

Här är några scenarier som kan leda till en eventuell störning i VPN-anslutningen:

Gammal mjukvara: Oaktsamhet när det gäller installation av säkerhetsuppdateringar och mjukvaruuppdateringar för VPN-appen, eller till och med enhetsdrivrutiner, kan orsaka en timeout för VPN-anslutningen.

Svag signalstyrka eller stor belastning på nätverkstrafiken: Internetaktiverade enheter pingar upprepade gånger sina nätverksmotsvarigheter för att säkerställa konsekvens i tvåvägsöverföringen. Men när kommunikationen avbryts – alltså saknar aktiv feedback – går resurser som är beroende av nätverksanslutningen offline och tappar sin kapacitet.

Svaga eller instabila Wi-Fi-signaler eller en snabb men överbelastad internetanslutning kan leda till att installerade VPN-enheter kopplas bort från fjärrservern. Det fantastiska med sådana frånkopplingar är att användare av VPN-tjänster utan Kill Switch sannolikt förblir omedvetna om avbrottet, eftersom sådana anslutningar vanligtvis återställs automatiskt. Användare av VPN utan Kill Switch-funktionen kan dock således komma att äventyra sin integritet utan att ens veta om det.

Lokala säkerhetskonflikter: Program som säkerställer lokal säkerhet på enheter – som brandväggar, antivirusprogram och antispionprogram, kan misstänka VPN-applikationen som skadlig programvara.

Dessa säkerhetsprogram kan automatiskt inaktivera VPN-tjänsten om standardbehörigheter till detta har beviljats. Sådan konflikt kan korrigeras genom att inkludera det installerade VPN:et på listan över applikationer som undantas från misstro från de lokala säkerhetsprogrammen.

VPN-servern ligger nere: De tidigare nämnda orsakerna till VPN-störningar är alla från användarens sida; serverstopp å andra sidan är ett tydligt tecken på dålig service från tjänsteleverantörens sida.

Att testa effektiviteten på en VPN Kill Switch

För att testa om Kill Switch-funktionen i ditt VPN är aktiv, följ dessa steg:

 1. Öppna VPN-applikationen på din enhet.
 2. Anslut VPN-applikationen till en av dess fjärrservrar.
 3. Anslut till internet och besök en hemsida via en anonym anslutning.
 4. Koppla manuellt bort från VPN-servern.
 5. Om enhetens internetanslutning då plötsligt bryts, är Kill Switch-funktionen aktiv.
 6. Om internetanslutningen å andra sidan förblir aktiv, kontrollera VPN-inställningarna för att se till att Kill Switch-funktionen är aktiverad.

Sammanfattning

För att säkerställa kontinuiteten i din integritet på nätet rekommenderar vi att du väljer VPN-tjänster som har Kill Switch-funktionen; den är ett tecken på tillförlitlighet. Om du för närvarande prenumererar på en VPN-tjänst som inte har en Kill Switch-funktion behöver du dock inte avsluta din prenumeration uteslutande av den här anledningen. Det finns flera fristående Kill Switch-appar som fungerar bra i kombination med VPN-tjänster som saknar denna funktion.

Om reklam på webbplatsen

Innehållsförteckningexpand_more

  Bästa VPN-tjänster

  Express Icon

  Bästa VPN-tjänsten

  Prova ExpressVPN
  NordVPN Icon

  Vår testtvåa

  Prova NordVPN
  Om reklam på webbplatseninfo