Vad är AES 256-bit kryptering?

Senast uppdaterad: 10/05/2023

Numera finns det ett ökat behov av online-säkerhet. Cyberbrottslingar utvecklar bättre strategier för att stjäla data från intet ont anande användare som saknar en tillförlitlig säkerhetslösning. Ett sätt att hindra obehöriga att komma åt din personliga information att kryptera ditt nätverk. Det finns ett antal krypteringssystem på marknaden, men AES 256-bitars kryptering är populäraste, och kanske den säkraste lösningen.

I den här artikeln hittar du allt du behöver veta om AES 256-bitars kryptering.

Vad innebär AES 256-bit-kryptering?

Till att börja med måste vi definiera vad kryptering är. När du krypterar data tar du dess råa form, även känd som klartext, och skriver en algoritmisk funktion till den. Det gör att texten blir krypterad. Algoritmen som används för att kryptera data är känd som nyckeln. Vanligtvis är nyckeln som används för varje kryptering en väl bevarad hemlighet. Det enda undantaget är allmänna nycklar som används vid asymmetrisk kryptering.

I grund och botten finns det två typer av kryptering. En av dem har nämnts ovan, det vill säga asymmetrisk kryptering. Den andra är, som du troligen kan gissa, symmetrisk kryptering.

Symmetrisk kryptering är även känd som privat nyckelkryptering. Det beror på att parterna i båda ändar måste dela samma nyckel som används vid både kryptering och avkodning.

Asymmetrisk kryptering kallas ibland för kryptering med offentlig nyckel. Du kan också föreställa dig det som en envägskryptering. I det här scenariot behöver inte båda parterna dela samma privata nyckel. Parten i den ena änden har den offentliga krypteringsnyckeln och den andra har en privat krypteringsnyckel.

256-bitars kryptering avser en krypteringsteknik där en part använder 256-bitarsnyckeln för att kryptera och avkoda filer. Det är ett av de säkraste krypteringssystemen i världen. Andra alternativ inkluderar 128-bitars och 192-bitars kryptering; de är dock inte lika säkra. De aktuella bitnyckelstorlekar används i moderna säkerhetsalgoritmer som AES och SSL.

AES står för Advanced Encryption Standard. AES är en krypteringsalgoritm som säkrar dina aktiviteter på internet.

Varför utvecklades AES 256-bitars kryptering?

USA:s regering utvecklade AES 256-bit för att tillgodose egna behov. Före skapandet använde federala byråer i USA en 56-bitars chifferdesign med symmetrisk nyckel. Den blev känd som Data Encryption Standard (DES) och skapades av IBM. Krypteringen utvecklades på 1970-talet och krypteringsmetoden användes i nästan 30 år.

Under årens gång blev det uppenbart att DES lätt kunde hackas. Electronic Frontier Foundation visade vid ett tillfälle att det inte tog mer än 22 timmar att knäcka en DES-nyckel. Regeringen beslutade då att det var nödvändigt att hitta en bättre krypteringsstandard.

USA:s regering anordnade en öppen tävling och bad intresserade parter att utforma ett alternativt system. Som förväntat kom flera bidrag in och till slut återstod fem finalister, och senare hade man också en vinnare. De som vann var två belgiska kryptografer, kända som Vincent Rijmen och Joan Daemen. Den symmetriska nyckelblockkrypteringen de utvecklade liknade DES, men var mer sofistikerad. Så småningom namngavs det nya system efter de båda kryptograferna. Namnet, Rijndael, skapades med en kombination av deras två namn. 2002 döptes krypteringsystemet om till Advanced Encryption Standard.

Sedan dess har USA:s nationella säkerhetsbyrå (NSA) godkänt AES-algoritmen för att säkra sina data. Det fick resten av teknikvärlden att få upp ögonen för krypteringen. Det ökade standardens popularitet i den utsträckning att AES-bibliotek nu har utvecklats för att fungera med de flesta programmeringsspråk.

AES-algoritmen har en öppen natur. Både offentliga och privata parter, kommersiella och icke-kommersiella enheter, kan använda AES-kryptering.

Hur skyddar AES 256-bit kryptering data?

AES använder sig av symmetrisk kryptering. Som vi har förklarat tidigare innebär det att både avsändaren och mottagaren måste ha tillgång till samma nycklar. AES kallas också för blockkryptering eftersom den data som ska krypteras först delas in i flera block.

AES fungerar i mångt och mycket på samma sätt som allmän kryptering. Här skapas nya dataenheter som sedan används för att ersätta de tidigare. Det är säkerhetsnyckeln som avgör vilken dataenhet som ska användas. AES skiljer sig emellertid från andra krypteringsprocesser eftersom standarden använder sig av det så kallade substitutionspermutationsnätverket. Således använder AES en nyckelutvidgningsprocess.

Den initiala nyckeln skapar ett antal efterföljande nya nycklar som kallas runda nycklar. De runda nycklarna skapas inte bara från en modifieringsomgång; processen upprepar sig flera gånger, vilket gör det svårare för en hackare att knäcka koden.

Det första steget i processen är att lägga till den första nyckeln till blocket. Ett XOR-chiffer används vanligtvis i den här delen av processen. Därefter får varje byte med data en ersättning. Det finns en förutbestämd tabell som gör processen mycket enklare. Därefter kommer skiftningen, det vill säga byte i tabellraderna flyttas till nästa rad. Nästa steg är att blanda raderna. På mixstadiet kombineras byte i en kolumn. Till slut läggs den runda nyckeln till blocket för att slutföra hela processen.

AES-krypteringsalgoritmen är ganska komplicerad och ser till att ingen del av processen går att hoppa över. Det beror på att varje steg har en avgörande funktion för att bestämma säkerhet. Byte-utbytet är till exempel ansvarigt för att blanda datan som används i processen. Byte-utbytet ser också till att den krypterade datan är omöjligt att spåra tillbaka till de ursprungliga datapaketen.

Att skifta rader och kolumner är också ganska strategiskt. Det beror på att skiftningen sprider ut data, vilket komplicerar krypteringen ytterligare. Samma effekt uppnås även med blandning. Skillnaden är att blandning fungerar vertikalt medan skiftning fungerar horisontellt. Resultat? En gedigen, komplicerad och nästan ogenomtränglig kryptering.

Sammanfattning

I den här artikeln har vi försökt hålla allt så enkelt som möjligt så att du kan följa och förstå processen för hur AES 256-bitars kryptering fungerar. Tänk dock på att du inte klarar dig utan någon form av säkerhetslösning på grund av den porösa natur som dagens internet har. Kryptering av data är det bästa alternativet för att skydda dig mot hackare och dataintrång. Vi har dessutom tagit upp och förklarat hur en kryptering med AES 256-bitar ger dig en ogenomtränglig säkerhet.

Om reklam på webbplatsen

Innehållsförteckningexpand_more

  Bästa VPN-tjänster

  Bästa VPN-tjänsten

  Prova ExpressVPN

  Vår testtvåa

  Prova NordVPN
  Om reklam på webbplatseninfo