Vad är IKEv2/3IPsec-protokollet?

Senast uppdaterad: 10/05/2023

Ett VPN-protokoll är en serie kodinstruktioner som är användbara för att skapa en säker och krypterad anslutning mellan användarens enhet och en VPN-server. Även om det finns många protokoll tillgängliga är det viktigt att välja rätt tunnelprotokoll eftersom säkerhet och skydd på nätet är mycket beroende av det här. Skyddet som ett VPN (virtuellt privat nätverk) kan erbjuda en användare beror ofta på vilken typ av tunnelprotokoll som används.

I den här artikeln går vi igenom vad ett IKEv2/IPsec-tunnelprotokoll är, hur det fungerar, protokollets funktioner samt för- och nackdelar.

Vad är ett IKEv2/IPSec-protokoll och hur fungerar det?

IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) är ett standard RFC 7296 tunnelprotokoll som kom till under ett gemensamt samarbetsprojekt av Microsoft och Cisco. Den första versionen, som fick namnet IKE (Internet Key Exchange), släpptes 1998 och 2005 kom en uppgradering av den första versionen. Det är det protokoll som vi i dag känner till som IKEv2. Många kritiker uppskattar IKEv2 på grund av dess hastighet, säkerhet, stabilitet, snabba återanslutning och låg CPU-användning. Det är ett utmärkt alternativ för mobiltelefonanvändare, särskilt iOS-enheter.

IKEv2 är byggd kring IPSec, en uppsättning protokoll som används för att säkra olika internetprotokoll. Det är säkert och osynligt för tredje parter.

IKEv2 fungerar bäst när protokollet är parat med det här systemet. Den här parningen är känd som IKEv2/IPSec tunnelprotokoll.

Här nedanför följer en sammanfattning av hur IKEv2 fungerar. Kom ihåg att vi utvärderar hur det fungerar specifikt när det paras ihop med IPSec.

IKEv2:s primära funktion är att skapa en säker tunnel mellan användarens enhet och VPN-servern. Tunneln är den väg genom vilken data färdas från användarens enhet till VPN-servern och vice versa. Det första steget i den här processen är autentisering. Här identifierar protokollet användarens enhet och servern, och godkänner sedan vilken krypteringsmetod som ska användas för båda.

Fördelar med IKEv2/IPSec-protokollet

 • Bra säkerhet: Protokollet erbjuder mycket robust säkerhet. Det är kompatibelt med många krypteringar, inklusive AES 256-bitars, och stöder även andra krypteringskoder. Det gör protokollet robust och pålitligt vad gäller säkerhet.
 • Hög hastighet: Det är norm för protokoll med högre säkerhet ha lägre hastigheter. Det är dock inte fallet med IKEv2/IPSec. Trots dess robusta säkerhetsfunktioner har protokollet en utmärkt hastighet. Det varken fördröjer eller saktar ner användaren. Med det här protokollet kan du kryptera all din data och fortfarande utföra avancerade uppgifter som streaming, spel och torrenting.
 • Kompatibelt: Protokollet är kompatibelt med mobila enheter. Även om det kan konfigureras på andra operativsystem är IKEv2 det bästa protokollet att använda på en mobil enhet. Av den anledningen är det inte särskilt förvånande att iOS favoriserar det som standardprotokoll.
 • Enkel åtkomst: IKEv2 är ganska lätt att installera och använda. Instruktionerna som protokollet ger är tydliga och tillräckliga för att få jobbet gjort. Så länge användaren går till “Inställningar” och följer de instruktioner som ges där är det osannolikt att det blir fel.

Nackdelar med IKEv2/IPSec-protokollet

 • Sluten källa: Protokollet är en sluten källa. Även om andra företag har utvecklat kopior av protokollet, protokoll som har öppen källkod, fortsätter IKEv2-protokollet från Microsoft Office och Cisco att ha sluten källkod.
 • Kan blockeras: Eftersom IKEv2 endast använder UDP-port 500 kan det blockeras av en brandvägg.
 • Säkerhetsproblem: Det finns några få säkerhetsproblem med protokollet. Det första är risken att bli hackad om det valda lösenordet är svagt. Det här är en mänsklig faktor och fel på användarens sida. Problemet är enkelt löst genom att välja ett starkt lösenord och öka säkerheten på enheten du använder dig av. Det andra säkerhetsproblemet är NSA:s användning av ISAKMP. Enligt en läckt NSA-presentation har NSA avkodat IPSec-trafiken genom att använda IKE och ISAKMP.

Skillnaderna mellan IKEv2 och IPSec-protokoll

IkEv2- och IPSec-protokollen fungerar bäst när de kombineras. IPSec-autentiseringssviterna använder IkEv2 som ett av dess protokoll. Det väljs också för sin säkerhetsförmåga och dess verksamhet är inte synlig för tredje parter. IkEv2 erbjuder å andra sidan stabilitet, snabbt dataflöde och möjlighet att hoppa mellan anslutningar.

Sammanfattning

IKEv2/IPSec-tunnelprotokoll är mycket säkert och snabbt. Kombinationen av de två båda protokollen skapar en hybridlösning som är snabb, stabil och säker. Det är enkelt att installera och använda och ger användaren en värld av fantastiska funktioner och möjligheter. Protokollet har några få nackdelar men då de till stor del hamnar hos användaren, till exempel val av för svagt lösenord, är det enkelt att åtgärda säkerhetsproblemet genom att byta till en starkt lösenord. På det hela taget är protokollet ett bra och solitt protokoll.

Om reklam på webbplatsen

Innehållsförteckningexpand_more

  Bästa VPN-tjänster

  Bästa VPN-tjänsten

  Prova ExpressVPN

  Vår testtvåa

  Prova NordVPN
  Om reklam på webbplatseninfo