Vad är en VPN Kill Switch och varför är den bra?

Senast uppdaterad: 10/05/2023

Switch icon with hand and lock shield

Att inte tänka på säkerheten på internet är att göra sig själv en björntjänst. Det gäller att fundera över hur man skyddar sig själv mot utomstående hot och ett av de bästa sätten att göra det på är genom att använda en VPN. Det är en app som krypterar och stärker nätverket så att all data som överförs är skyddad.

Med en VPN kan din data inte läcka ut, speciellt inte om du använder en VPN som har en 256-bitars AES-kryptering. Men, även fast du har en VPN kan det komma små luckor där hackare och cyberkriminella kan ha en chans att komma åt din information och det är i fall uppkopplingen tillfälligt bryts. Tack och lov finns det även lösningar på det, och det är att använda en VPN som har Kill Switch.

Varför bryts en VPN-anslutning?

En bra VPN-tjänst är en som är pålitlig, det vill säga att den kan kamouflera vad du gör, dölja din IP-adress och erbjuda en stabil uppkoppling. Även de allra bästa tjänsterna råkar ibland ut för problem såsom att anslutningen under någon kort sekund bryts. Anledningarna till att en VPN-anslutning ibland bryts kan vara flera.

Signalstyrka

Signalstyrkan på internet kan ha ett finger med i spelet om anslutningen till VPN-servern bryts. Signalstyrkan på ditt eget nätverk kommer påverka hur pålitlig VPN-uppkopplingen är. Det här ska du framförallt hålla ett extra öga på när du använder publika nätverk som flera personer kan koppla upp sig mot samtidigt. När flera personer använder samma nätverk kan signalen försämras för samtliga användare. Det kan leda till att VPN-anslutningen kopplas ner.

Andra säkerhetsappar och -program

Om du använder andra säkerhetsappar kan det finnas en risk för att de stör anslutningen till VPN-servern. Alla säkerhetsprogram är nämligen inte kompatibla med VPN-tjänster. Det kan bland annat handla om antivirusprogram och brandväggar. Om du märker att du regelbundet får en försämrad hastighet och har någon av de här apparna kan det vara bra att kontrollera om de är kompatibla med en VPN. Om de inte är det kan du inaktivera de tjänsterna när du vill ha en VPN-anslutning. När du har gjort det kan du således kartlägga om det är de andra apparna som har stört anslutningen eller inte.

Val av VPN-protokoll

Det VPN-protokoll du använder har en effekt på VPN-nätverket. De bästa VPN-leverantörerna låter dig välja vilket protokoll som ska användas. Några sådana leverantörer är ExpressVPN och NordVPN. De har även sina egna protokoll som heter Lightway och Nordlynx.

För en vanlig användare kan det förstås vara svårt att veta vilket VPN-protokoll som är det bästa att använda. Vissa leverantörer ger alltid rekommendationer på vilket som är att föredra och andra kommer använda det som passar bäst när du väljer en server.

Om du märker att anslutningen till servern ofta kopplas bort eller är svag utan att hitta någon rimlig förklaring till problemet kan du testa att byta protokoll för att se om det löser situationen.

Vad är en VPN Kill Switch?

En Kill Switch är en funktion som kopplar ner internetanslutningen genast när en VPN-anslutning försvinner. När internetuppkopplingen kommer tillbaka ansluts enheten till nätet igen. Det här är bra eftersom det en VPN gör är att maskera enhetens riktiga IP-adress, och om anslutningen till servern försvinner kommer enhetens riktig IP vara synlig för andra. Men om tjänsten har en Kill Switch kommer det alltså inte hända, eftersom man bryter internetanslutningen ifall det inte finns en aktiv uppkoppling mot en VPN-server. Därmed kommer den riktiga IP-adressen aldrig gå att se.

Det är ofta just det där fönstret när VPN-anslutningen bryts som hackare väntar på eftersom det är under dem de kan komma över andras data. Men, med en Kill Switch är möjligheterna att faktiskt få tag på det de är ute efter väldigt små och därför är det viktigt att välja en VPN som har en Kill Switch.

Kill Switch kategorier

Det finns olika kategorier av Kill Switch, mest på grund av att de utformas olika beroende på vilken leverantör som har dem. Det finns sådana som automatiskt används när du kopplar upp dig mot en VPN-server men i de flesta fallen behöver du själv aktivera att en Kill Switch ska användas i inställningarna.

Vad en Kill Switch omfattar kan också variera. En del stänger ner hela systemet när den upptäcker att uppkopplingen bryts medan andra stänger av åtkomsten till nätet för specifika appar. När det endast är vissa appar som stängs av via Kill Switch krävs det en större finess och därför är det alternativet främst att föredra för sådana som är väl medvetna om vilka appar som används på enheten och vilka som använder internetanslutningen. Om det är så att du är det minsta osäker på de appar du använder är det därför bäst att använda en Kill Switch som stänger av samtlig internetuppkoppling.

Behöver man en VPN med Kill Switch?

Frågan om man behöver en VPN med Kill Switch har ett givet och enkelt svar. Ja, du behöver välja en VPN-leverantör som har en sådan. Det beror på att oavsett hur pålitlig och stabil en VPN-leverantör än är så kan det hända att anslutningen bryts och för att tjänsten verkligen ska komma till sin rätt och hålla dig helt skyddad krävs en Kill Switch. I många fall märker man inte ens att VPN-anslutningen har brutits eftersom det sker under så korta perioder och då är det en stor trygghet att ha en funktion som monitorerar och tar hand om det i bakgrunden utan att du själv behöver tänka på saken.

När du väl har bestämt dig för en VPN-leverantör som har Kill Switch är nästa steg att kontrollera så att den alltid är påslagen. Det gör du i programmets inställningar.

Andra säkerhetsfunktioner att titta på när du väljer VPN

Bortsett från en Kill Switch finns det ett par andra säkerhetsfunktioner som du ska leta efter när du väljer en VPN.

Krypterings- och säkerhetsprotokoll

En av de viktigaste sakerna när det kommer till en VPN är vilka krypteringsmetoder som används. Den mest populära, och även en av de mest säkra, är AES 256-bitar. Det är en så pass pålitlig krypteringsmetod att den till och med används av den amerikanska militären. Eftersom den är så pass stark som den är är det bra att välja en leverantör som använder sig av den. Det finns också andra säkerhetsprotokoll som är bra att ha tillgång till. Några av dem är exempelvis OpenVPN, L2TP, PPTP och IKEv2.

Loggningspolicy

Loggar handlar främst om anonymitet och mindre om säkerhet. Men den integritetspolicy ett företag har kan i det långa loppat ha en effekt på din säkerhet. När man pratar om en VPN är en sak man ska kontrollera vilken policy de har om att föra loggar. Det ideala är att en VPN-leverantör bara behöver den allra mest basala informationen och att de inte sparar någon information om din dataaktivitet. Det är det som menas med loggar. Om en leverantör sparar information om vilka hemsidor du har besökt så loggar de din data, och det är alltså det man ska vara vaksam på. Om det skulle bli ett informationsläckage finns det risk för att sådan information kan komma i fel händer, men om en leverantör inte alls har några loggar finns det inte heller någon information som kan spridas vidare.

Andra saker som kan vara relevanta att titta på när man väljer VPN är var de är baserade. I vissa länder finns det nämligen lagstadgade krav på att man ska logga användares data, men så är det inte överallt. Det är bäst att välja en leverantör som inte har sin bas inom 5/7/12 alliansen just därför.

Tor över VPN

Om du använder webbläsaren Tor och vill kunna ha en VPN behöver du hitta en som är kompatibel med Onion router. Tor är den webbläsare som är mest säker i sig själv och den dirigerar all trafik genom flera servrar. Du kan göra dig ännu mer anonym genom att utöver det använda en VPN.

Sammanfattning

Att använda en VPN för att förstärka cybersäkerheten är ett mycket klokt beslut. Men, en VPN kan ibland tappa sin uppkoppling och för att du inte ska riskera att information som du vill dölja läcker ut då ska du välja en leverantör som använder sig av en Kill Switch. Med en sådan kommer din data alltid vara säker även fast det blir ett kort avbrott i anslutningen till servern.

Om reklam på webbplatsen

Innehållsförteckningexpand_more

  Bästa VPN-tjänster

  Bästa VPN-tjänsten

  Prova ExpressVPN

  Vår testtvåa

  Prova NordVPN
  Om reklam på webbplatseninfo