Hur fungerar HTTPS?

Senast uppdaterad: 25/02/2021

Enkelt uttryckt är HTTPS en säkrad version av HTTP. HTTP står för Hyper Text Transfer Protocol, som i grund och botten är det format i vilket en begäran om åtkomst till en viss webbsida är konfigurerad, varefter den skickas till webbsidan i väntan på godkännande. Samma koncept gäller för alla sådana informationsutbyten.

När denna begäran har godkänts, en process som inte tar mer än några få mikrosekunder, får användaren eller kunden därefter tillgång till webbsidan i fråga. Det hela kan låta ganska simpelt, men tyvärr utsätter detta användaren för alla slags hackningsförsök.

Möjligheten för hackning uppstår under den tid då begäran skickas ut och godkännandet skickas tillbaka. Begäran skickas som vanlig text, vilket innebär att alla som kan komma åt texten kan också lägga beslag på den och potentiellt använda informationen för att skada användaren.

Denna obehöriga åtkomst är mycket lik telefonavlyssning på det sättet att konceptet är nästan identiskt och likaså syftet. Vid avlyssning av telefonsamtal använder man sig av liknande tekniker för att avlyssna och spela in samtalet i syfte att dra nytta av informationen – ganska ofta på bekostnad av de hackade.

Därför är HTTPS bättre än HTTP

Det är här HTTPS kommer in i bilden. När det gäller att skicka begäran, i stället för att skicka begäran som vanlig text, krypterar HTTPS meddelandet på ett kodat språk som inte går att avkoda. På så sätt elimineras risken att informationen exponeras för obehöriga.

Saken är den att hackare fortfarande kan komma åt texten lika obehindrat som tidigare. Skillnaden nu är att de kommer åt den krypterade texten istället för den ursprungliga klara texten, vilket gör att deras hackningsförsök blir förgäves och ger ingen utdelning. Detta kommer att minska intresset för hackning i framtiden.

Ett av de främsta syftena med det extra säkerhetslagret, eller SSL, är att se till att den part du kommunicerar med verkligen är den part du tror att du kommunicerar med och inte någon bedragare, vilket har varit ett återkommande problem med HTTP.

En annan huvudfunktion i HTTPS är att se till att den mottagande parten är den enda som kan läsa den skickade informationen och att du är den enda som kan läsa svaret. Detta görs genom SSL-lagret. Här bifogas en extra nyckel till informationen ovanpå den offentliga nyckeln, där den unika privata nyckeln endast är tillgänglig för den mottagande parten.

Googles sinnesförändring och order om HTTPS

Alla som har någon kunskap om online-marknadsföring inser och accepterar det faktum att det enbart är Google som avgör om dina online-marknadsföringskampanjer kommer att lyckas eller inte. Vilken idé du än har för att marknadsföra en produkt eller tjänst så ska den helt enkelt följa allsmäktiga Googles sökmotoralgoritmer.

Det främsta skälet till att detta är viktigt är att Google nu har beslutat att lägga allt större vikt vid säkerheten på webbsidor, särskilt när det gäller säkerheten för användarinformation. Som ett resultat kommer Google nu att via sina sökalgoritmer straffa webbsidor som bara har HTTP-kryptering.

Detta innebär att det vore extremt dumt av webbsidor att inte uppgradera sin krypteringsnivå från HTTP till HTTPS, om de inte redan har gjort det. Naturligtvis vet ingen exakt hur algoritmerna fungerar och hur mycket varje åtgärd påverkar webbsidans ranking i sökmotorn, men det som är helt klart är att vikten av att byta till HTTPS kommer säkert att öka med tiden.

Om reklam på webbplatsen

Innehållsförteckningexpand_more

  Bästa VPN-tjänster

  Express Icon

  Bästa VPN-tjänsten

  Prova ExpressVPN
  NordVPN Icon

  Vår testtvåa

  Prova NordVPN
  Om reklam på webbplatseninfo